נוגעים עמוק, נוגעים רחוק - לבנות ולהבנות

נוגעים עמוק, נוגעים רחוק