תקנון לסיורי שבת + חלות - לבנות ולהבנות

תקנון לסיורי שבת + חלות

מבוא

 • אתר he.livnot.org - לבנות ולהבנות ("האתר") המופעל ע"י עמותת "לבנות ולהבנות" ("העמותה" או "החברה") ומשמש גם בתור אתר מכירות לרכישת סיורים ו/או סדנאות ו/או פעילויות ("הפעילות").
 • האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
 • הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 • עצם רכישת הפעילות באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בין הלקוח לבין החברה.

הרכישה

 • האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של הפעילות באמצעות האינטרנט.
 • ניתן לרכוש את הפעילות באתר בכל עת עד לגמר המלאי.
 • הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעיסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי.
 • מחיר הפעילות באתר כולל את המע"מ
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת הפעילות בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר מכירות על פי שיקול דעתה.

החזרות וביטולים

 • ניתן לבטל את העסקה באמצעות פניה טלפונית או בדואר אלקטרוני לשירות הלקוחות של החברה. ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת פקס או דואר אלקטרוני מהחברה המאשר את הבקשה לביטול העסקה.
 • במקרה של ביטול העסקה, עד 48 שעות לפני תאריך ביצוע הפעילות תחזיר החברה ללקוח את מלא סכום העסקה.
 • אם ביטול העסקה יתבצע פחות מ 48 שעות לפני תאריך ביצוע הפעילות, הלקוח יישא בעלות הפעילות המלאה.

מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס לפעילויות שנרכשו באתר.

 

אספקה והובלת המוצר

 • החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה של הפעילות, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.
 • ביצוע הפעילות יתקיים בכתובת שנמסרה ע"י החברה בעת הרכישה.

 

שירות לקוחות

 • בכל שאלה או בירור לגבי המוצר, ניתן לפנות אל נציגי השירות של החברה בטלפון 046970311

אחריות ושירות

 • החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש בפעילות, למעט במקרים בהם נקבע כי הנזק האמור נגרם עקב רשלנותה הבלעדית של החברה.

אבטחת מידע ופרטיות

 • עמותת לבנות ולהבנות, כמו גם חברות אחיות וגורמי משנה נוספים הפועלים מטעם חברת לבנות ולהבנות ובהתאם לאותם הסטנדרטים, רשאיות להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.
 • החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
 • החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע"י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.
 • כפתור "שלח" יש משום הסכמה לחברת לבנות ולהבנות או למי מטעמה לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק לך מידע על המוצרים ומידע נוסף באמצעות אימייל או אחר, על שירותים ומשאבים הקשורים למוצרים של החברה: לבנות ולהבנות. בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. באם תחפצו להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של החברה התקשרו לטלפון: 046970311

באמצעות לחיצה על כפתור "שלח" אני מאשר בחתימתי את הטופס ואת תנאיו.

קניין רוחני

 • כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושה הבלעדי של החברה עמותת לבנות ולהבנות .
 • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.

דין וסמכות שיפוט

 • פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך במחוז נצרת תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.