חנוכה -שוק אומנים-פעילות מלאכה למעט מלאכת קדרות - לבנות ולהבנות

חנות